0 Items

Hidravlik sistemlər

Hidravlik sistemə ümumi baxış

Sadəcə olaraq təyin olunan hidravlik sistem təzyiqli mayenin istifadəsi ilə işlədilir və bir vəzifə yerinə yetirilir. Başqa bir üsul işlərin işləməsi üçün təzyiqli mayedir.

Hidravlik güc sistemindəki maye yanacaqlar çox böyükdür, buna görə də hidravlik təzyiq adətən ağır avadanlıqlar üçün istifadə olunur. Hidravlik sistemdə istənilən vaxt maye təzyiqi keçəcək. Konteyner hissəsindəki təzyiqli mayenin hər bir hissəsi qüvvə və ya güc yaradır. Bu gücün istifadəsi sayəsində və onun yolundan asılı olaraq operator çəkisini yaxşılaşdıra bilər və dəqiq təkrarlanan tapşırıqları asanlıqla yerinə yetirə bilər.

bütün 7 nəticələr göstərilir