Xəbərlər və Blog

Maye Muftaları Anlamaq: Hərtərəfli Baxış

Giriş: Maye muftaları iki fırlanan val arasında gücün çevik və səmərəli ötürülməsi üsulunu təmin edən bir çox sənaye tətbiqlərinin mühüm komponentidir. Fırlanma anını rəvan ötürmək və zərbə yüklərini yumşaltmaq qabiliyyəti ilə maye muftaları...

Hesablama Cihazı üçün Kilidləmə Yığıncağı

Kilidləmə qurğusu hesablama qurğusunu kilidləməklə onu təmin etmək üçün istifadə olunur. Kilidləmə qurğusuna displey elementinə qoşulmuş yay 12 və birinci maqnit elementi 14 daxil ola bilər. Yay əsas element üzərində yuvarlanan təkər 16 ilə təmasda təşkil edilə bilər. Nə vaxt...

Siklon sürət qutusu yüksək effektiv sürət reduktorudur

Sikloidal sürət qutusu involyut dişli formasından fərqli dişli profilə malikdir. Məsələn, mexaniki saatın evolvent dişlisindən fərqlidir. Sikloid dişli profil bir çox mexaniki saatlarda istifadə olunur. Bundan əlavə, sikloid dişli daha yüksək...

Spiral dişli mühərrikin üstünlükləri

Bir spiral ötürücü qutu, təkər dişliləri ilə müqayisədə iki əsas üstünlüyü olan bir ötürmə növüdür. O, ümumiyyətlə daha səssiz işləyir və daha yüksək sürət qabiliyyətinə malikdir. Bununla belə, onun bəzi çatışmazlıqları var. Bu, daha etibarlı ötürmə növü olsa da, spiral dişlilər...

Konveyer zəncirini al - Ən yaxşı bələdçi!

Çoxlu istehsal olunmuş məhsulların və ya resursların daşınması bütün müəssisələrdə mühüm mərhələdir. Şübhəsiz ki, bu sadə proses deyil. Bu səbəbdən, konveyer zəncir sistemləri indi bir çox sektorlarda geniş istifadə olunur. Çox məhsulun hərəkəti və...

Rolikli zəncir dişlisi - bunlar nədir? Onu necə saxlamaq olar?

Konveyerlər tez-tez çarxlı zəncir dişli çarxları ilə hərəkət edir, bunlara tək telli dişli çarxlar da deyilir. Maşınları və konveyerləri effektiv şəkildə hərəkət etdirmək üçün rulon zəncirlərindən istifadə olunur. Bu dişlər mərkəzi çuxura yaxın yerləşdirilir. Dişli çarxlar ümumi və sərfəli...

Vida yuvası və soxulcan vida yuvası

Bəzən kriko adlanan vida yuvası qaldırılan ağırlığı qaldırmaq və ya endirmək üçün aparıcı vinti çevirərək işləyən tənzimlənən qaldırıcı cihazdır. Bu jaklar adətən orta və ya ağır çəkiləri qaldırmaq üçün istifadə olunur. Onlar həmçinin üfüqi yüksəltmək üçün istifadə edilə bilər...

Ötürücülərin növləri və onların istifadəsi

Müxtəlif mexaniki tətbiqlər üçün müxtəlif növ dişlilər istifadə olunur. Müəyyən bir dizayn üçün düzgün dişli seçimi bir neçə amilin diqqətlə nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Bunlara icazə verilən fırlanma momenti, dəqiqlik dərəcəsi və səmərəlilik daxildir. Hər növün özünəməxsus...